Rơ le nhiệt MITSUBITSHI

  |   Tình trạng: Còn Hàng
| Đánh Giá :
0 out of 5

Rơ le nhiệt dùng để bảo vệ động cơ được lắp trực tiếp vào Contactor.

Mã: Rơ le nhiệt TH-T MITSUBITSHI / Rơ le nhiệt TH-N MITSUBITSHI / Rơ le nhiệt TH-T..KP MITSUBITSHI / Rơ le nhiệt TH-N..KP MITSUBITSHI Danh mục: