CONTRACTOR DẠNG KHỐI – KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA MITSUBITSHI

  |   Tình trạng: Còn Hàng
| Đánh Giá :
0 out of 5

– Contactor dùng cho mạch điện xoay chiều S-T Series: Dòng định mức từ 9 – 100A.

– Contactor dùng cho mạch điện xoay chiều S-N Series: Dòng định mức từ 105 – 800A.

– Contactor dùng cho mạch điện 1 chiều SD-T Series: Dòng định mức từ 9 – 100A.

– Contactor dùng cho mạch điện 1 chiều SD-N Series: Dòng định mức từ 105 – 800A.

Mã: Contactor (Khởi động từ) S-T MITSUBITSHI / Contactor (Khởi động từ) S-N MITSUBITSHI / Contactor (Khởi động từ) SD-T MITSUBITSHI / Contactor (Khởi động từ) SD-N MITSUBITSHI Danh mục: