BIẾN TẦN – INVERTER- MITSUBITSHI

  |   Tình trạng: Còn Hàng
| Đánh Giá :
0 out of 5

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được.

Mã: BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-A800 / BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-F800 / BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-A700 / BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-D700 / BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-F700 / BIẾN TẦN MITSUBITSHI FR-E700 Danh mục: