CONTRACTOR DẠNG KHỐI – KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA ABB

  |   Tình trạng: Còn Hàng
| Đánh Giá :
0 out of 5

Contactor (Khởi động từ) dạng khối 3 pha .

Contactor (Khởi động từ)  của ABB gồm có các dòng sản phẩm:

Mã: KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX09 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX12 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX18 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX25 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX30 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX32 ABB / KHỞI ĐỘNG TỪ CONTRACTOR 3 PHA AX40 ABB Danh mục: