Số điện thoại
Nguồn vốn
Năm thành lập 2019
Địa chỉ Lô CN11, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng